Kontakt

Mystkowski & Mystkowska
Zespół kancelarii prawnych

Radca Prawny Olsztyn, Adwokat Olsztyn

10-541, Olsztyn
ul. Dąbrowszczaków 34/2a

Prosimy o wcześniejszy kontakt w celu umówienia spotkania.

radca prawny tel.: 608 573 009 (prawo budowlane)
adwokat tel.: 604 48 33 99 (sprawy odszkodowawcze, wypadki drogowe )
e-mail: biuro@mystkowscy.pl
www.mystkowscy.pl

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Anna Mystkowska-Pływaczewska oraz Kancelaria Adwokacka Adwokat Radosław Mystkowski.
Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z prawem, wyłącznie w celach określonych w art. 6 ust. 1 lit a-b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE tj:
– na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
– wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
– realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami, archiwizacja danych) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny i właściwy dla stosunku prawnego łączącego Panią/Pana z Kancelarią. Informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych osobowych, do sprostowania treści danych osobowych, do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw w tym obszarze mogą Państwo się z nami kontaktować w formie elektronicznej poprzez adres e-mail: biuro@mystkowscy.pl jak również na adres :

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Mystkowska-Pływaczewska
Kancelaria Adwokacka Adwokat Radosław Mystkowski
ul. Dąbrowszczaków 34/2a, 10-541 Olsztyn

Tagi: Prawnik Olsztyn, radca prawny Olsztyn, prawo budowlane Olsztyn, adwokat Olsztyn

Copyright (C) mystkows.pl Realizacja strony: Estymo