Kontakt

Mystkowski & Mystkowska
Zespół kancelarii prawnych

Radca Prawny Olsztyn, Adwokat Olsztyn

10-541, Olsztyn
ul. Dąbrowszczaków 34/2a

Prosimy o wcześniejszy kontakt w celu umówienia spotkania.

radca prawny tel.: 608 573 009 (prawo budowlane)
adwokat tel.: 604 48 33 99 (sprawy odszkodowawcze, wypadki drogowe )
e-mail: biuro@mystkowscy.pl
www.mystkowscy.pl

Wypadki drogowe

Specjalizacją Kancelarii są wszelkie sprawy związane z wypadkami drogowymi. Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno sprawcom wypadków jak i osobom pokrzywdzonym w zdarzeniach drogowych. Pomoc udzielana jest już na etapie postępowania przygotowawczego, tak aby przy udziale prawnika, zapewnić sprawniejszy i szybszy tok postępowania. Sprawny przebieg postępowania karnego dla osób pokrzywdzonych w wypadkach drogowych może mieć istotny wpływ na dochodzenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych w postępowaniu cywilnym. Sprawcy wypadków drogowych, poza odpowiedzialnością karną, mogą również ponieść odpowiedzialność cywilną (majątkową) za szkody jakie ze swojej winy wyrządzą osobom pokrzywdzonym. Ważne jest zatem, aby już w postępowaniu karnym, mieć świadomość ewentualnych następstw cywilnych, jakie wiążą się z wydaniem konkretnego rozstrzygnięcia przez sąd karny. Zarówno sprawcy wypadków drogowych, jaki i pokrzywdzeni w wyniku tych zdarzeń, znajdą w naszej Kancelarii oparcie w profesjonalnej i całościowej pomocy osób specjalizujących się w sprawach zwianych ściśle z wypadkami drogowymi.

 • Prawo budowlane

  Prawo budowlane

 • Prawo administracyjne

  Prawo administracyjne

 • Odszkodowania

  Odszkodowania

 • Wypadki drogowe

  Wypadki drogowe

 • Prawo cywilne i dochodzenie roszczeń

  Prawo cywilne i dochodzenie roszczeń

Tagi: Prawnik Olsztyn, radca prawny Olsztyn, prawo budowlane Olsztyn, adwokat Olsztyn

Copyright (C) mystkows.pl Realizacja strony: Estymo